Rouwbrieven

brien op na bij

 
Rouwbrieven en bidprentjes bij
Familiekunde Brugge
 

Sinds we de beschikking hebben over twee scanners, zijn alle rouwbrieven en bidprentjes, uit de oude collectie, gedigitaliseerd. De nieuwe aanwinsten worden onmiddellijk gedigitaliseerd alvorens in het archief opgeborgen te worden. Deze originelen worden enkel nog in geval van twijfel of onduidelijkheid geraadpleegd.
Op onze website worden naast familie- en voornaam  ook geboorte- en overlijdensjaar vermeld, alsook de overlijdensplaats. Ieder element verwijst ook naar een volgnummer op de lokale computer waar de rouwbrief/ bidprentje is opgeslagen.
Mogen we vragen om bij bestelling van een rouwbrief/bidprentje duidelijk voor –en familienaam te vermelden alsook geboorte-en overlijdensjaar. Voor de rouwbrieven vermeldt a.u.b. ook het volgnummer van de gescande brief. Dit zal ons toelaten om u sneller te kunnen bedienen.
Opgelet: NIEUWE TARIEVEN

Dank voor uw interesse in de vrijwilligerswerking van Familiekunde Vlaanderen regio-Brugge
Voor een digitale kopie van een rouwbrief, overlijdensbericht of een bidprentje vragen we een e-mail te sturen naar

rouwberichten_fv_brugge@telenet.be en €0,40 (of €0,80 voor niet-leden) per aangevraagd document te storten op rek:

BE19 9730 9465 0412 van FV regio-Brugge.
Na ontvangst van uw bestelling sturen wij een e-mail met de gewenste documenten in bijlage of in geval van grotere volumes gebeurt dit via WeTransfer.

Gelieve ermee rekening te houden dat deze aanvragen niet op dagelijkse maar op maandelijkse basis verwerkt worden.

Klik op een letter in het rooster om te zoeken in de database

Totaal reeds ingevoerd: 781074 / bidprentjes: 324697 / Krantenknipsels: 33787 / Bidprentjes voor 1900: 55391

Duiding wat er vermeld wordt in de database:
Familienaam·
Voornamen·
Gebj = geboortejaar
Overljr = jaar overlijden
GemeenteOverlijden
Volgnr = volgnummer, alleen bij rouwbrieven
Doos = plaats waar de rouwbrief zich bevindt in ons archief
Krkn = wanneer aangevinkt betreft het een krantenknipsel
Digitaal = wanneer aangevinkt betreft het een digitaal document die wij niet fysiek bezitten
DigMap = plaats waar het document zich op onze centrale computer bevindt.

Klik op een letter om database te openen in PDF
 
 
De PDF bestanden zijn
doorzoekbaar  met Ctrl-F

Krantenberichten