Studiedag
'Archieven kasselrijbesturen
als genealogische bronnen'

vrijdag 14 oktober 2022

Familiekunde Vlaanderen-West-Vlaanderen organiseert in samenwerking met het rijksarchief Brugge-Kortrijk een studienamiddag met als thema 'Archieven kaseelrijbesturen als genealogische bronnen.

Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022 om 13:15 uur
Waar: Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge
Toegang: Toegangsprijs leden FV en VrijwilligersRAB 20,00 euro - niet-leden 30,00 euro.
Inschrijven: door storting vanhet bedrag op rekeningnummer BE19 9730 9465 0412 van FV-Brugge. Voor ledentarief vermeld je FV-lidnummer of code

Programma
13:15 uur: Onthaal,
13:30 uur: Welkom, Wilfried Devoldere, voorzitter,
13:35 uur: De Kasselrijen van het Graafschap Vlaanderen, Johan Roelstraete,
14:00 uur: Kasselrij Veurne, staten van goed, Jan Van Acker,
14:30 uur: Kasselrij Ieper, wettelijke passeringen, Kevin Decoster,
15:00 uur: Kasselrij Kortrijk, Poorters en Buitenpoorters, Hendrik Callewier,
15:30 uur: Kasselrij Brugse Vrije, processen, Laurent Inghelbrecht,
16:00 uur: Eindwoord gevolgd door tentoonstelling archiefdocumenten Kasselrijen,
16:15 uur: FV-West-Vlaanderen trakteert met een natje en een droogje

 

Kalender