Studiedag
'Archieven kasselrijbesturen
als genealogische bronnen'

vrijdag 14 oktober 2022

Vrijdag namiddag 14 oktober 2022 organiseerde Familiekunde Vlaanderen - Regio West-Vlaanderen i.s.m. Rijksarchief Brugge-Kortrijk in het Rijksarchief te Brugge een zeer interessante studienamiddag over archieven kasselrijbesturen als genealogische bronnen.

Na het welkomstwoord door Wilfried Devoldere voorzitter kwamen enkel sprekers aan het woord, allen toponderzoekers. De ganse organisatie gebeurde door Familiekunde Vlaanderen regio-Brugge.

Zo behandelde diensthoofd van het rijksarchief Brugge Hendrik Callewier over de Kasselrijen van het graafschap Vlaanderen en de Kasselrij Kortrijk, poorters & buitenpoorters. Vervolgens kwam Jan Van Acker aan het woord over de Kasselrij Veurne, staten van goed. Daarna nam Kevin Dekoster archivaris in het Rijksarchief Brugge het woord over de Kasselrij Ieper, wettelijke passeringen. Tenslotte had Laurent Inghelbrecht het over de Kasselrij Brugse Vrije, procesdossiers.

Foto's: © Paul Lanssens

2022 studiedag kasselrijbesturen