Voordracht
'Poorters en buitenpoorters
in de Nederlanden'

Claude Gekiere

maandag 27 maart 2023

Wanneer: Maandag 27 maart 2023 om 19:30 uur
Waar: CM-Lokaal, Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis
Toegang: Toegangsprijs leden 2,00 euro - niet-leden 5,00 euro. Vooraf inschrijven niet nodig.

Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor bevoorrechte burgers. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de afschaffing van het ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen van het poorterschap (eisen, poorterseed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen verbonden aan het poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal en militair gebied, beroep, functie, politiek, bij overlijden). Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan poorters (vestiging, issuwerecht) en verlies van het poorterschap komen eveneens ter sprake. Als slot volgt een voorstelling en een bespreking van een poortersbrief (oud schrift) van in het jaar 1703 met transcriptie in een voor ons leesbare vorm. (Iedere aanwezige ontvangt een kopij van deze poortersbrief).

Voorstelling met PowerPoint-presentatie.

Jo Patteeuw brengt bewerkingen van de Brugse (buiten)poortersboeken, het Brugse Vrije en andere mee ter inzage van de aanwezigen.

Foto's: © Paul Lanssens