Onze bibliotheek herbergt een ruime collectie van indexen parochieregisters, registers burgerlijke stand, staten van goed, kiezerslijsten, genealogieën, collecties tijdschriften alsook diverse naslagwerken. Zij zijn alle in te kijken in de leeszaal van ons documentatiecentrum.

Download hieronder onze inventaris.

Ook Familiekunde Vlaanderen beschikt over een zeer uitvoerige bibliotheekcatalogus. Hierin is een belangrijk deel van alle publicaties opgenomen die bewaard worden in onze documentatiecentra.

Klik hier om hun catalogus BIDOC te raadplegen.