Onze vrijwilligers

Met een groep vrijwilligers digitaliseren wij rouwbrieven, bidprentjes en rouwberichten. Dit resulteert in een database van ruim 445112 rouwbrieven, 350868 bidprentjes en 33918 rouwberichten die al volledig gedigitaliseerd en geïnventariseerd zijn. Deze inventaris is voor geïnteresseerden doorzoekbaar gemaakt op onze website. Er kan tegen betaling ook een digitaal exemplaar bekomen worden.

Wanneer komt onze projectwerking bijeen?

Afwisselend dinsdag en donderdag van 13:30 uur tot 16:30 uur. 

Waar komen we bijeen?

In het documentatiecentrum,  Kleine Hertsbergestraat 3 te 8000 Brugge.

Omdat met vele handen een groot project licht wordt, zijn gemotiveerde vrijwilligers nog steeds welkom.
Het is geen verplichting om wekelijks naar het lokaal te komen: het grootste deel van de taken kan vanop afstand uitgevoerd worden. (thuis of zelfs van aan de Spaanse Costa's !?)

Wat zoeken we

Wij zoeken mensen die basisbewerkingen op de computer kunnen uitvoeren op de toegestuurde (WeTransfer) of op USB geleverde gescande rouwbrieven of doodsprentjes. Er is geen bewerking van het document zelf nodig, enkel een gewijzigde naamgeving.

 
Ben je geïnteresseerd?

Contacteer hiervoor onze verantwoordelijke: Tony Strypsteen.
De bijeenkomsten starten telkens om 13:30 uur en stoppen om 16:30 uur.

ER ZIJN MOMENTEEL EEN 30-TAL VRIJWILLIGERS AAN DE SLAG. DIT IS HET MAXIMUM AANTAL.
WIJ HEBBEN DUS VOORLOPIG GEEN NIEUWE MEDEWERKERS MEER NODIG!

Kalender