Lezing
'De Pourbuskaart'
Jan Trachet

maandag 28 november 2022

Wanneer: Maandag 28 november 2022 om 19:30 uur
Waar: CM-Lokaal, Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis
Toegang: Toegangsprijs leden 2,00 euro - niet-leden 5,00 euro. Vooraf inschrijven niet nodig.

In het midden van de 16e eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus de opdracht het grondgebied van het Brugse Vrije op kaart te stellen. Het resultaat toont de Zwinregio in zijn laatmiddeleeuwse nadagen, net voordat oorlog, overstromingen en economisch verval het landschap ingrijpend zouden veranderen.

Hoewel het schilderij vaak wordt gebruikt als illustratie, is de inhoud van het schilderij amper onderzocht. Dankzij een nieuwe digitale verwerking van de kaart kunnen we de details van deze geschilderde kaart nu eindelijk ontsluiten.

Is middeleeuwse landschap voorgoed uitgewist? Of zijn er nog restanten zichtbaar onder dat laagje polderklei?

Over de auteur

Jan Trachet (°1987) studeerde archeologie aan de Universiteit Gent tussen 2006 en 2010. Hierbij bracht hij één semester (2008-2009) door aan de Universiteit van Coimbra (Portugal). Als masterproef onderzocht hij enkele middeleeuwse verdronken dorpen in het zuidoosten van Zeeland. Vervolgens volgde hij in 2010-2011 de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent en in 2011-2012 de Nascholing GIS aan de Hogeschool Gent.  Vooraleer hij aan zijn doctoraatsonderzoek begon, werkte hij anderhalf jaar als junior-archeoloog en GIS-medewerker bij Ghent Archaeological Team (GATE). Sinds januari 2013 Is Jan Trachet als bursaal verbonden aan de onderzoekseenheid Historische Archeologie. Zijn doctoraatsonderzoek kaderde in het FWO onderzoeksproject dat focust op de ontwikkeling van het middeleeuws havensysteem tussen Brugge en het Zwin. In zijn huidig postdoctoraal onderzoek maakt hij een landschaps-archeologische studie van de kaarten van Pieter Pourbus.
(tekst: website UGent - foto: Etienne Decaluwé)