In de parochiegemeenschappen van diverse steden en gemeenten is het al lang een goede gewoonte om op een bepaald tijdstip de groep parochianen te gedenken die het voorbije jaar gestorven zijn en kerkelijk werden begraven. Hun namen worden daartoe afgedrukt op een gedachtenisprentje.

Vroeger waren deze jaarbidprentjes, zoals ze in de volksmond worden genoemd, ter beschikking tijdens de misvieringen van de plaatselijke kermiszondagen, maar sedert enige tijd worden ze uitgedeeld tijdens de dienst van Allerzielen op 2 november. De families van de betrokken overledenen vinden dan op het gedenkprentje hun overledene terug in de opgesomde rij van overledenen, gerangschikt volgens sterfdatum. 

In de tabellen kunt u de jaarbidprentjes per parochie raadplegen.

Klik hier om de inventaris te openen